Loading...
X

O NÁS

Kto sme?

Sme ľudia, ktorí žijú v detskom svete.


Zriaďovateľom je spoločnosť, ktorá sa dlhodobo venuje príprave a realizácii detských programov pre firmy, hotely a iné organizácie.Kidsfun nie je len názov firmy, ale aj vyjadrením toho, čomu venujeme nesmiernu pozornosť – deťom a ich radosti.Prečo sa chceme venovať Vašim deťom?


Lebo dávajú, čo nikto a nič na svete - úprimnú radosť a nekonečnú energiu.
Lebo v nich chceme zanechať silné spomienky na detstvo. Pilier, na ktorom môžu postaviť svoj život.Prečo sa oplatí nás spoznať?


Snáď už preto, že sa na nič nehráme, nič nepredstierame. Jednoducho žijeme tým, čo robíme.Kde sa spolu stretneme?


Vo svete fantázie, v našej Chalúpke, v zmiešanej triede malých a väčších.
Tam, kde rastieme a učíme sa spolu. Tam, kde sa učíme navzájom.Čo u nás nájdete?


Snáď najviac zo všetkého: záujem o Vašich drobcov, vynaložené úsilie na splnenie ich túžob, veľké množstvo dobrodružstiev, živú fantáziu a v neposlednom rade oporu pri výchove Vašich detí.
Ponúkame Vám poldennú alebo celodennú starostlivosť o Vašich drobcov. A keď si budete chcieť u nás oddýchnuť aj vy, milí rodičia, pootvoríme dvere do Chalúpky aj Vám.Aký je v tom háčik?


Žiaden. Príďte a sami posúďte.GALÉRIA

Vstúpte do našej obrázkovej knihy rozprávok!

.

CENNÍK

*Ceny sú uvedené bez poplatku za stravu.

PODPORA OD ŠTÁTU

PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA


Príspevkom na starostlivosť o dieťa si vie rodič pokryť až 70% nákladov na jasličky. Príspevok na starostlivosť o dieťa je dávka, ktorou štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.


Právny predpis:


zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Oprávnená osoba:


jeden z rodičov dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodič, ktorému je dieťa zverené.Podmienky nároku:


vykonávanie zárobkovej činnosti, štúdium dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole, poskytovanie starostlivosti dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt dieťaťa na území Slovenskej republiky. Nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.Výška dávky:


príspevok za kalendárny mesiac je v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby na starostlivosť o dieťa, najviac v sume 230 eura, alebo v sume 41,10 eura, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje poskytovateľ starostlivosti o dieťa.Zánik nároku:


nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.KONTAKT

Súkromná materská škola Kidsfun


Zriaďovateľ a prevádzkovateľ:

Otváracie hodiny

Mimo pracovnej doby podľa dohody.